REGULAMIN SKLEPU

Administratorem strony jest Robert Piątek Przedsiębiorstwo usługowe Robert Piątek Mąkosy Nowe 44 26-632 Jastrzębia. Jeśli masz pytania dotyczące polityki prywatności skontaktuj się: polskiekundelki@gmail.com. Zamówienie nieopłacone w ciągu 48h zostają anulowane.

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Sklep Kocham Psisko, dostępny pod adresem kochampsisko.pl. jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo usługowe Robert Piątek Mąkosy Nowe 44 26-632 Jastrzębia, NIP: 7960104446, polskiekundelki@gmail.com
 3. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę https://kochampsisko.pl
 4. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem. Zabrania się wprowadzania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:

Sklep Internetowy, zwany dalej „Sklepem” , prowadzony przez Przedsiębiorstwo usługowe Robert Piątek przyjmujący zamówienia poprzez stronę https://kochampsisko.pl

Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego, w szczególności dokonująca zakupów.

Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady zakupów w Sklepie.

 1. Usługi świadczone przez sklep

Sklep Kocham Psisko świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi:

 1. umożliwianie nabywania Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu,
 2. udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w Sklepie,
 3. dostarczanie informacji marketingowych i handlowych droga elektroniczną.
 4. Wymagania techniczne
 5. Do korzystania ze Sklepu internetowego jest wymagane:
 6. a) Podłączenie do sieci Internet (o dowolnej przepustowości łącza),
 7. b) Posiadanie przez Użytkownika jednej z przeglądarek internetowych (np. Internet Explorer, Mozilla itp), umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML),
 8. c) posiadanie konta pocztowego e-mail.
 9. Sklep nie gwarantuje, że łączenie oraz przeglądanie stron serwisu będzie odbywało się w sposób niezakłócony oraz pozbawiony wad technicznych.
 10. Zakupy w Sklepie.
 11. Ceny Produktów, widoczne na stronie podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierają podatek VAT.
 12. Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się.
 13. Dostarczaniem zamówień zajmuje się poczta polska, firma kurierska – przewidywany czas dostawy to jeden dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Standardowy termin realizacji zamówienia wynosi od 2 do 14 dni (od chwili otrzymania przez nas zamówienia). Zamawiający ma możliwość odbioru towaru osobiście po wcześniejszym poinformowaniu sklepu.
 14. Koszty dostawy zależą od wartości zamówienia . Koszty są wskazane w trakcie procesu składania zamówienia, przed potwierdzeniem zamówienia. Koszt przesyłki ponosi Klient.
 15. Zakupu w Sklepie można dokonać zarówno Klient posiadający konto w Sklepie, jak Klient nieposiadający konta. W czasie składania zamówienia należy podać niezbędne do wykonania umowy i dostarczenia przesyłki dane.
 16. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza zawarcie umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Produktu.

7.Na zamówione produkty Sklep wystawia paragon. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy z podaniem numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

 1. Formy płatności za zamówienie.

Formy płatności za zamówienie:

 1. Przelew standardowy,
 2. Przelewy24 – szybkie płatności
 3. Odstąpienie od umowy
 4. Kupujący może zwrócić zamówiony towar bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, pod warunkiem, że produkt ten nie był używany. Należy przesłać produkt na nasz adres. Gwarantujemy zwrot pieniędzy w terminie 14 dni od momentu otrzymania zwrotu. Zwracający ponosi koszt przesyłki.
 5. Produkty elektroniczne nie podlegają zwrotom.
 6. Reklamacje
 1. Każdy Produkt kupiony w Sklepie może być reklamowany.
  2. Aby złożyć reklamację, należy posiadać dowód zakupu i poinformować sklep za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
  3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia. Klient zostanie powiadomiony o wyniku reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 1. Ochrona danych osobowych

  1. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie Przedsiębiorstwo usługowe Robert Piątek Mąkosy Nowe 44 26-632 Jastrzębia, NIP: 7960104446, polskiekundelki@gmail.com danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia.
  2. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) i ich powierzenie podmiotowi trzeciemu w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych i prowadzącym sklep internetowy.
  3. Administratorem danych osobowych jest Robert Piątek Przedsiębiorstwo usługowe Robert Piątek Mąkosy Nowe 44 26-632 Jastrzębia, NIP: 7960104446, polskiekundelki@gmail.com.
  9. Postanowienia końcowe
  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.).
  2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Klienta.
  3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu jedynie z ważnych przyczyn, takich jak usprawnienie działalności serwisu, wprowadzenie nowych funkcjonalności, rozpoczęcie
  świadczenia nowych usług lub zmiana przepisów prawa. Użytkownicy zostaną poinformowani o wprowadzonych zmianach.